Ihmisarvoisen vanhuuden liitto ry

Förbundet för människovärdig Ålderdom rf

on jäsentensä muodostama keskusjärjestö, joka toimii vanhusten ihmisarvoisen elämän puolesta. Liitto pyrkii olemaan yhteistyössa kaikkien läheisesti asiaan liittyvien tahojen kanssa ja myötävaikuttamaan olemassa olevin resurssein vanhusten viime päivien elinolojen ja erityisesti heidän elämänsä loppuaikojen laadun parantamiseen maassamme.

IHMISARVO

Jokaisella suomalaisella on yhtäläinen oikeus ihmisarvoiseen elämään, eikä tällainen peruoikeus saa olla iästä riippuvainen.

VANHUUS

Vanheneminen on luonnollista. Elämänkaarensa loppupäässä ihmisen fyysiset ja henkiset voimavarat useimmiten vähenevät. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että elämisen perustarpeet vähenisivät - päinvastoin. Vanhuudessa ihminen tarvitsee vain enemmän tukea ja hoivaa; turvallisuutta, josta hän on koko aktiivisen elämänsä ajan maksanut.

VASTUU

Inhimillisesti arvokkaan vanhuuden puolustamiseen tai vaalimiseen ei ole vapaaehtoista yhteiskunnallista tahoa löytynyt. Vanhuuteen liittyviä asioita on ajettu vain silloin, kun ne on ajallemme tyypillisesti voitu kytkeä hyötynäkökohtiin. Kuitenkin vastuu kuuluu meille jokaiselle.

Siirry etusivulle